Керівні документи

  1. СУЯ ХПІ-ВЗЯОД-НЯ/1.0:2018 НАСТАНОВА ЩОДО ЯКОСТІ
  2. СУЯ ХПІ-ВЗЯОД-СТВ/1.0:2018 Словник термінів та визначень
  3. СУЯ ХПІ-ВЗЯОД-ЗІ/3.12:2018 Управління документацією
  4. СУЯ ХПІ-ВЗЯОД-ЗІ/1.4:2018 Аналіз системи управління якістю керівництвом та поліпшення
  5. СУЯ ХПІ-ВЗЯОД-ЗІ/3.15:2018 Контроль документації
  6. СУЯ ХПІ-ВЗЯОД-ЗІ/3.13:2018 Управління записами
  7. СУЯ ХПІ-ВЗЯОД-ЗІ/1.3:2018 Менеджмент процесів і ресурсів
  8. Положення про опитування науково-педагогічних працівників НТУ «ХПІ»
  9. Положення про порядок надання платних освітніх послуг НТУ “ХПІ”