Мова освіти

Відповідно до пункту 1.4. Положення про організацію освітнього процесу в НТУ “ХПІ” від 27.01.2017 р.

1.4. Мовою викладання в Університеті є державна мова.

1.4.1. З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності Університет на підставі рішення Вченої ради має право прийняти рішення про викладання однієї чи кількох навчальних дисциплін англійською або іншими іноземними мовами, забезпечивши при цьому знання здобувачами вищої освіти відповідної дисципліни державною мовою.

1.4.2. Для іноземних громадян, осіб без громадянства, які бажають здобувати вищу освіту за кошти фізичних або юридичних осіб, для викладання навчальних дисциплін іноземною мовою утворюються окремі групи. При цьому забезпечується вивчення такими особами української мови як окремої навчальної дисципліни.

За бажанням здобувачів вищої освіти Університет створює можливості для вивчення ними мови національної меншини в обсязі, що дає змогу проводити професійну діяльність у вибраній галузі з використанням цієї мови.