Фiнансово-бюджетна звiтнiсть

 
 

Фiнансово-бюджетна звiтнiсть за 2018 рiк (2-й квартал)

 
 

Фiнансово-бюджетна звiтнiсть за 2018 рiк (1-й квартал)

 
 

Фiнансово-бюджетна звiтнiсть за 2017 рiк (4-й квартал, річна)

 
 

Фiнансово-бюджетна звiтнiсть за 2017 рiк (3-й квартал)

 
 

Фiнансово-бюджетна звiтнiсть за 2017 рiк (2-й квартал)

 
 

Фiнансово-бюджетна звiтнiсть за 2017 рiк (1-й квартал)

 
 

Фiнансово-бюджетна звiтнiсть за 2016 рiк (4-й квартал, річна)

 
 

Фiнансово-бюджетна звiтнiсть за 2016 рiк (3-й квартал)

 
 

Фiнансово-бюджетна звiтнiсть за 2016 рiк (2-й квартал)

 
 

Фiнансово-бюджетна звiтнiсть за 2016 рiк (1-й квартал)

 
 

Фiнансово-бюджетна звiтнiсть за 2015 рiк (4-й квартал, річна)

 
 

Фiнансово-бюджетна звiтнiсть за 2015 рiк (3-й квартал)

 
 

Фiнансово-бюджетна звiтнiсть за 2015 рiк (2-й квартал)

 
 

Фiнансово-бюджетна звiтнiсть за 2015 рiк (1-й квартал)

 
 

Фiнансово-бюджетна звiтнiсть за 2014 рiк (4-й квартал, річна)