Опис навчальних програм (весняний семестр 2016/2017 учбового року)

Кафедра Автоматизація та кібербезпека енергосистем
Кафедра Автоматизація технологічних систем та екологічного моніторингу
Кафедра Автоматизовані електромеханічні системи
Кафедра Автомобіле- і тракторобудування
Кафедра Біотехнологія, біофізика та аналітична хімія
Кафедра Видобування нафти, газу та конденсату
Кафедра Геометричне моделювання та комп’ютерної графіки
Кафедра Гуманітарних наук
Кафедра Гідравлічні машини
Кафедра Двигуни внутрішнього згорання
Кафедра Динаміка та міцність машин
Кафедра Ділова іноземна мова та переклад
Кафедра Економіка та маркетинг
Кафедра Економічний аналіз і облік
Кафедра Економічна кібернетика та маркетинговий менеджмент
Кафедра Електричний транспорт та тепловозобудування
Кафедра Електричні апарати
Кафедра Електричні машини
Кафедра Електричні станції
Кафедра Електроізоляційна та кабельна техніка
Кафедра Етика, естетика та історія культури
Кафедра Загальна та експериментальна фізика
Кафедра Загальна та неорганічна хімія
Кафедра Загальна Електротехніка
Кафедра Загальна економічна теорія
Кафедра Зварювання
Кафедра Iнженерна електрофізика
Кафедра Iнформаційні технології і системи колісних та гусеничних машин ім. О.О. Морозова
Кафедра Інтегровані технології машинобудування ім. Семка
Кафедра Інтегровані технології, процеси і апарати
Кафедра Інтелектуальнi комп’ютернi системи
Кафедра Інформатика та інтелектуальна власність
Кафедра Історія науки і техніки
Кафедра Комп’ютерне моделювання процесів та систем
Кафедра Комп’ютерний моніторинг та логістика
Кафедра Комп’ютерна математика і аналіз даних
Кафедра Ливарне виробництво
Кафедра Матеріалознавство
Кафедра Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності та фінансів
Кафедра Менеджмент та оподаткування
Кафедра Механіка суцільних середовищ та опору матеріалів
Кафедра Мультимедійні інформаційні технології і системи
Кафедра Міжкультурна комунікація та іноземна мова
Кафедра Обчислювальна техніка та програмування
Кафедра Організації виробництва і управління персоналом
Кафедра Органічна хімія, біохімія і мікробіологія
Кафедра Органічний синтез та нанотехнології
Кафедра Охорона праці і навколишнього середовища
Кафедра Парогенераторобудування
Кафедра Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І.А. Зязюна
Кафедра Передача електричної енергії
Кафедра Право
Кафедра Прикладна математика
Кафедра Природничих наук
Кафедра Програмна інженерія та інформаційні технології управління ім. проф. Дабагяна А.В.
Кафедра Промислова і біомедична електроніка
Кафедра Підйомно-траспортні машини і обладнання
Кафедра Системи інформації
Кафедра Системний аналіз та інформаційно-аналітичні технології
Кафедра Стратегічне управління
Кафедра Теоретична механіка
Кафедра Теоретична та експериментальна фізика
Кафедра Теорій і систем автоматизованого проектування механізмів і машин
Кафедра Теплотехніка та енергоефективні технології
Кафедра Технологія кераміки, вогнетривів, скла та емалей
Кафедра Технологія машинобудування та металорізальні верстати
Кафедра Технологія пластичних мас і біологічно активних полімерів
Кафедра Технологія жирів і продуктів бродіння
Кафедра Технологія переробки нафти, газу та твердого палива
Кафедра Технології полiмерних композиційних матеріалів та покриттів
Кафедри Технічна електрохімія
Кафедра Технічна кріофізика
Кафедра Турбінобудування
Кафедра Українська, російська мова та прикладна лінгвістика
Кафедра Фізика металів і напівпровідників
Кафедра Фізичне матеріалознавство для електроніки та геліоенергетики
Кафедра Фізичне виховання
Кафедра Фізична хімія
Кафедра Філософія
Кафедра Хімічна технологія неорганічних речовин, каталізу і екології
Кафедра Хімічна техніка та промислова екологiя

 Табл_прозорість (зразок).doc