Спеціалізовані вчені ради

Склад спеціалізованих вчених рад наведений на сайті Вченої ради у розділі СПЕЦРАДИ