Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім.акад. І.А.Зязюна