Місія та візія університету

МІСІЯ

Підготовка лідерів майбутнього, здатних бути на часі, в світі, що динамічно розвивається за рахунок створення, накопичення та передачі актуальних знань з урахуванням потреб всіх стейкхолдерів.

ВІЗІЯ

  • Забезпечувати якісну, доступну і сучасну освіту для майбутніх фахівців широкого профілю на основі інтеграції новітніх наукових та освітянських технологій, які направлені на креативну та практичну реалізацію отриманих знань у науці, виробництві та підприємництві.
  • Вирішувати задачі фундаментального та прикладного характеру світового рівня та виступати фундатором новітніх науково-технологічних рішень, що забезпечить сталий розвиток держави у напрямку інтеграції до світової спільноти.
  • Нести соціальну відповідальність перед стейкхолдерами й суспільством, ініціювати зміни, що базуються на загальнолюдських цінностях, правах людини, вихованні культури піклування про інших, інклюзії, збереженні навколишнього середовища та зміцненні іміджу університету